Kasutustingimused

1 Üldist

1.1 Need kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi Kasutustingimused) kehtivad kõigi kasutajate toimingute kohta veebisaidil liveatgreen.ee, kaasa arvatud toodete ostmine Veebipoe kaudu Teenuseosutaja ja Kasutaja vahel. Muid tingimusi või juhiseid, mis on eraldi esitatud Veebipoes või Teenuseosutaja veebisaidil või mis on seotud Toodetega, kohaldatakse lisaks käesolevatele Kasutustingimustele nende jaotiste, funktsioonide või toodete kasutamise suhtes.

2 Määratlused

2.1 Teenuseosutaja tähendab ettevõtet Liveat Eesti OÜ, registrikood14974869, aadress Narva mnt 13a, Tallinn, 10120, Eesti.
2.2 Klienditoe e-post tähendab Teenuseosutaja aadressi: hello@liveatgreen.ee.
2.3 Kasutaja tähendab mistahes füüsilist isikut, s.t. klienti või juriidilist isikut, kes ostab Veebipoest Tooteid.
2.4 Veebipood tähendab Teenuseosutaja Veebipoodi liveatgreen.ee kodulehel.
2.5 Tooted tähendavad Veebipoes müüdavaid eineid, toidupakke, vitamiine.
2.6 Kasutustingimused on standardsed kasutamistingimused Teenuse ja Veebisaidi kasutamisel.

3 Registreerimine ja tehingud Veebipoes

3.1 Regisreerimine Veebipoodi ei ole ostude sooritamiseks kohustuslik. Kasutaja võib teha Veebipoes ühekordseid või korduvaid oste ilma kontot loomata ja Veebipoodi registreerumata.
3.2 Kasutajad peavad Veebipoes ostude sooritamisel ja Veebipoes Kasutajaks registreerumisel esitama enda kohta korrektse teabe. Kasutajad vastutavad enda poolt esitatud teabe õigsuse eest ja on kohustatud Teenuseosutajat viivitamatult teavitama kõigist muudatustest kasutajainfos. Lisakulud, mis langevad Teenuseosutajale osaks vale või mittetäieliku informatsiooni tulemusena, kuuluvad Kasutaja arvele.
3.3 Kasutajad vastutavad selle eest, et nende paroole hoitaks turvaliste ja salajastena ning nad vastutavad kõigi oma kontoga tehtud tehingute eest. Kui Kasutajad märkavad või kahtlustavad, et nende konto andmed on avalikuks tulnud või et nende kontot kasutatakse lubamatul viisil, peavad nad sellest viivitamatult Teenuseosutajale teada andma. Teenuseosutajal on õigus Kasutaja konto peatada või sulgeda.
3.4 Kasutaja on kohustatud tasuma kõigi oma kontot kasutades tehtud ostude eest. See maksekohustus ei kehti ainult juhul, kui Kasutaja suudab tõendada, et ta ei ole hõlbustanud tellimust tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu oma konto kasutamisel. Muul juhul on Kasutaja kohustatud tasuma oma kontot kasutades tehtud tellimuse eest, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on enne asjakohast tellimust nõudnud, et Teenuseosutaja blokeeriks tema kasutusjuurdepääsu ja parooli. Kasutaja poolse blokeerimisnõude ja tellimuse saabumise vahelisel ajal ei suutnud Teenuseosutaja vaatamata aegumisele kasutaja juurdepääsu ja / või parooli blokeerida.

4 Klienditugi

4.1 Kasutaja võib suhelda klienditoega järgmiste kanalite kaudu:
a. e-post;
b. telefon;
c. kontaktivorm
4.2 Teenuseosutaja püüab mõistliku aja jooksul vastata kõigile klienditoele saabunud päringutele, kuid ei garanteeri, et taotlustele vastatakse teatud aja jooksul või et päringud saavad päringu esitaja jaoks rahuldavad vastused.

5 Ostuprotsess

5.1 Veebipoes müügiks pakutavad Tooted on tooted, mis on veebisaidil esitatud päeval, mille üle on Kasutajaga konsulteeritud ning mis on saadaval vastavalt võimalustele. Kui selgub, et Toode ei ole saadaval pärast seda, kui tellimus on lõplikult vormistatud, teatatakse sellest Kasutajale võimalikult kiiresti e-posti teel.
5.2 Ost loetakse teostatuks ja Teenuseosutaja ning Kasutaja vaheline ostuleping sõlmituks pärast seda, kui Kasutaja on valinud Toote ja lisanud selle ostukorvi ning on läbinud ostuprotsessi kõik etapid, kaasa arvatud tellimuse kinnitamine. Teenuseosutaja saadab vastava tellimuse kinnituse Kasutaja e-posti aadressile.
5.3 Kasutajal palutakse tellimuse sisu hoolikalt üle kontrollida, enne kui see kinnitatakse. Kasutaja tunnistab ja nõustub sellega, et tellimusega kaasneb maksekohustus.
5.4 Tellimuse tegemise käigus peab Kasutaja kinnitama, et Kasutaja poolt antud e-posti aadress või telefoninumber on õige ja Kasutaja nõustub, et tellimusega seotud dokumendid saadetakse Kasutaja e-postile hiljemalt koos Toote või teenuse kohaletoimetamisega.
5.5 Järgides seadusega sätestatud andmeid salvestatakse kõik Kasutajate tellimused Teenuseosutaja andmebaasi 7-ks aastaks.

6 Hinnad ja maksetingimused

6.1 Veebipoe toodete hinnad märgitakse ära ajal, mil Kasutaja tellimus esitatakse. Kui pole märgitud teisiti, loetakse, et kõik Veebipoes olevad hinnad on kehtivad. Hinnad jäävad jõusse kuni uue teateni või eraldi välja toodud nimetatud aja jooksul.
6.2 Toodete hinnad ei sisalda käibemaksu.
6.3 Ostuhinna tasumine tuleb sooritada viivitamatult pärast toodete Veebipoest tellimist.
6.4 Võimalused Toodete eest tasumise sooritamiseks on:
a. krediitkaart;
b. pangalink;
c. pangaülekanne;
d. ESTO järelmaks.
e. Мakseteenuse osutajaks on LHV Pank AS.
6.5 Sõltuvalt Kasutaja poolt valitud kohaletoimetamise viisist lisatakse hinnale vastavad tasud. Koguhind koos kohaletoimetamise tasudega näidatakse enne tellimuse kinnitamist ostukorvis.
6.6 Kasutaja on teadlik, et Teenuseosutaja võib tema maksete töötlemiseks kasutada kolmandate isikute teenusepakkujaid ja nõustub avalikustama oma makseteabe antud isikutele.
6.7 Teenuseosutaja võib toote hinda pärast tellimuse kinnitamist muuta ainult juhul, kui ilmneb tehniline või muu Teenuseosutaja kontrolli alt väljunud asjaolu. Juhul, kui Kasutaja ei soovi sellist Toodet osta muudetud hinnaga, võib Kasutaja tellimuse tühistada 1 tööpäeva jooksul pärast hinnamuutusteabe saamist Teenuseosutajalt. Sellise tühistamise korral tagastatakse Kasutajale tehtud makse täies ulatuses.

7 Kohaletoimetamine

7.1. Kasuta võib valida tellitud toote kohaletoimetamise järgmisel viisil:
7.1.1 Kulleri kaudu Kasutaja aadressile.
7.2 Kohaletoimetamine teostatakse kõige varem ülejärgmisel päeval alates laekumise kuupäevast. Kehtivad on ainult kodulehel märgitud kohale toimetamise kellaajad.
7.3 Teenuseosutaja teeb kõik endast oleneva, et Toote kohaletoimetamine toimuks vastavalt Teenuseosutaja poolt kodulehel märgitud kellaaegadel, välja arvatud Teenuseosutajast mitte sõltuvatel juhtudel. Tarned toimuvad nii tööpäevadel (esmaspäevast reedeni) kui ka nädalavahetusel (laupäeval ja pühapäeval), välja arvatud riigipühad.
7.4 Ehkki tellimuse kohaletoimetamiseks tehakse kõik endast olenev vastavalt eeldatavale tarneajale, võib saatmiskuupäev muutuda varustuse muutumise tõttu või Teenuseosutaja kontrolli alt väljas olevatel ajaoludel. Kui Toode ei ole kohale jõudnud eeldataval tarneajal, võtke palun Teenuseosutajaga ühendust käesolevates Kasutustingimustes toodud kontaktide kaudu.
7.5 Kui Teenuseosutajaga pole kokku lepitud teisiti, tarnitakse Tooted tellimuse kinnitusel märgitud aadressile.
7.6 Kõik tarneaegade muudatused võetakse vastu üks päev enne kella 11.00.
7.7 Kõik tarnekuupäeva muudatused võetakse vastu üks päev enne kella 11.00.
7.8 Kui me ei saa teiega ühendust mõistliku aja jooksul ja varasemalt pole aja või koha muutusest meid teavitatud, vastavalt lõikudele 7.6 ning 7.7, on teie tellimus loetud täidetuks

8 Toodete kontrollimine

8.1 Kasutaja peab saadetist otsekohe peale kättesaamist kontrollima, veendumaks, et tarnitud Toode vastab selle juurde lisatud menüüle, on rikkumatu.
8.2 Kui Kasutaja märkab mis tahes puudusi tarnimisel või Tootel, peab Kasutaja sellest viivitamatult teatama Teenuseosutajale ülaltoodud Klienditoe e-posti aadressi kaudu ja seda hiljemalt 1 päeva jooksul.

9 Muudatused Veebipoes

9.1 Teenuseosutajal on igal ajal õigus Veebipoodi või selle sisu täiendada või muuta ilma sellest eelnevalt ette teatamata.
9.2 Teenuseosutajal on seega õigus täiendada või muuta Veebipoes kirjeldatud Tooteid või hindu, lisada ja eemaldada Veebipoe jaotisi ning muuta Veebipoe jaotiste subjekte.
9.3 Samuti on Teenuseosutajal õigus igal ajal Veebipood peatada või sulgeda, täielikult lõpetada selle sisu või selle mistahes jaotised või täielikult piirata sissepääsu Veebipoele või selle mistahes osadele.

10 Vastutuse piiramine

10.1 Välja arvatud käesolevates Kasutustingimustes eraldi sätestatud juhtudel ja vastavalt kehtivatele kohustuslikele õigusaktidele, ei ole Teenuseosutaja vastutav otseste, kaudsete, juhuslike ega muude vastavate kahjude eest või spetsiifiliste kahjude eest, mis põhinevad vastutusel kahjude eest, kaasa arvatud ettevõtete, lepingute, kasumi või teabe kaotamine, mis on omistatud Veebipoele või käesoleva Kasutuslepingu sisule või võimetusele seda kasutada, selle kaotusele, olenemata sellest, kas kahju oli tingitud lepingust, õiguste rikkumisest, hooletusest või muul põhjusel, isegi kui Teenuseosutajat oli eelnevalt teavitatud sellise kahju võimalikkusest. Kõigil juhtudel piirdub Teenuseosutaja vastutus alati kohustuslikes õigusaktides sätestatud vastutusega.
10.2 Ehkki Teenuseosutaja võtab kõik mõistlikud meetmed kiire ja usaldusväärse teenuse tagamiseks, ei taga see, et selle Veebisaidi kasutamine oleks katkestusteta või tõrgeteta kastutatav ja Teenuseosutaja ei ole vastutav ühegi transiidis oleva materjali või andmete katkestuse, kaotuse või korruptsiooni eest, mis on alla laaditud mistahes arvutisüsteemi.
10.3 Teenuseosutaja ei ole vastutav Kasutaja ees ega loe rikkunuks käesolevaid Kasutustingimusi või mistahes muid Kasutaja lepinguid mistahes soorituse eest tehtud viivituste tõttu või kohustuste täitmata jätmise tõttu või selle tõttu, et Kasutaja poolt tellitud toodete puhul on tekkinud mingil põhjusel viivitus või tõrge, mida ei saadud mõistlikult kontrollida.

11 Intellektuaalse omandi õigused

11.1 Veebipood ja selle sisu nagu tekstid, pildid, teave Toodete kohta, kaubamärgid ja sildid jäävad Teenuseosutaja või tema koostööpartnerite omandiks ja on kaitstud autoriõiguse seadusega ja rahvusvaheliste autoriõiguse lepingutega, samuti muude intellektuaalomandi õigusi ja registreerimisi käsitlevate õigusaktidega .
11.2 Kõik Veebipoe ja selle sisu puudutavad intellektuaalsed omandid (nagu autoriõigus, registreeritud ja registreerimata kaubamärgid ja disainiõigused, domeeninimed, patendid, andmebaasiõigused ja ärisaladused), samuti nende kasutuseks tekitatud firmaväärtused jäävad Teenuseosutaja või tema koostööpartnerite omanditeks. Teenuseosutaja ei anna Kasutajale otseseid ega kaudseid õigusi intellektuaalomandi õiguste kasutamiseks.

12 Küpsised

12.1 Küpsised on väikesed tekstifailid, mida saab Veebipoe kaudu Kasutaja seadmesse sisestada. Küpsised võivad sisaldada infot selle kohta, milliselt lehelt on Kasutaja Veebipoodi sisenenud, Kasutaja brauseri kohta või Kasutaja poolt sirvitud Veebipoe jaotiste kohta, samuti nimetatud tegevuste andmete ja kellaaegade kohta.
12.2 Küpsised võimaldavad töödelda Veebipoega seotud teavet. Saadud teave võimaldab analüüsida ja täiustada Veebipoe toimimist, et anda Kasutajale parem ja individuaalsem kogemus. Kogutud teavet võib kasutada ka sihtturgude jaoks, mis tõenäoliselt vastab Kasutaja huvidele Veebipoes ja väljaspool seda, näiteks kasutades sihtrühmi.
12.3 Kasutaja võib küpsiste kasutamist vältida, muutes Kasutaja brauseri seadeid. Kasutaja peaks siiski arvestama, et küpsiste eemaldamine või nende kasutamise blokeerimine võib avaldada kahjulikku mõju Veebipoe või selle konkreetsete jaotiste või funktsioonide kasutamisele või võib sellist kasutamist isegi täielikult vältida.
12.4 Veebipoe kasutamisel või interaktiivse suhtluse käigus võib Teenuseosutaja kasutada erinevaid tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Veebipoele juurdepääsu ja selle kasutamise kohta. Selline teave võib sisaldada ka infot Veebipoe kasutamise kohta, tehtud päringute üksikasju, tehnoloogilisi andmeid (IP-aadress, ühendusseadmed, operatsioonisüsteem) ja muud sarnast infot.

13 Isikuandmed

13.1 Teenuseosutaja töötleb järgmisi Kasutaja isikuandmed (edaspidi Isikuandmed):
a. nimi;
b. e-post;
c. aadress;
d. telefoninumber.
13.2 Teenuseosutaja töötleb isikuandmeid, et Kasutaja Veebipoodi sisse registreerida, võtta Kasutajaga ühendust, kontrollida Kasutaja õigust juurdepääsuks Veebipoele, täiustada Veebipoodi, anda Kasutajale teavet Veebipoe kohta.
13.3 Kasutaja võib igal ajal oma Isikuandmetele juurde pääseda ja teha iseteeninduses parandusi või taotleda andmete kustutamist, kui seadus ei sätesta teisiti.
13.4 Teenuseosutaja töötleb Kasutaja Isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
13.5 Isikuandmete vastutav töötleja on Liveat Eesti OÜ, registrikood 14974869, aadress Narva mnt 13a, Tallinn, 10120, Eesti.
13.6 Teenuseosutaja töötleb Isikuandmeid eesmärgiga pakkuda Kasutajale veebipoe teenuseid ning edastada Kasutajale reklaame ja muud teavet. Kasutajal on igal ajal Teenuseosutajaga ühendust võttes õigus tagasi võtta oma nõusolek saada reklaame ja muud informatsiooni.
13.7 Kasutaja annab oma nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses, eesmärgiga tagada Veebipoe kvaliteet ja juurdepääsetavust ning ühtlasi Veebipoodi laiendada, täiustada, isikupärastada ja muul viisil arendada.
13.8 Teenuseosutaja kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilises vormis ning teeb vajadusel väljavõtteid ka muus vormingus.
13.9 Teenuseosutaja ei tohi edastada, müüa ega avaldada Kasutaja andmeid kolmandatele isikutele ilma Kasutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud Kasutustingimustes sätestatud juhtudel.
13.10 Teenuseosutajal on õigus edastada Isikuandmed Teenuseosutaja rühma ettevõtetele ja koostööpartneritele.
13.11 Kasutajal on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist ning kasutajakonto sulgemist. Selleks edastab Kasutaja vastava rakenduse Teenuseosutaja klienditoele. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
13.12 Teenuseosutaja teavitab Kasutajat viivitamatult kõigist Teenuseosutajale teadaolevatest faktidest, mis on seotud Isikuandmete juhusliku või loata avalikustamise või kadumisega, kahjuga või hävitamise või kasutamisega mistahes praeguse või endise töötaja, töövõtja või Teenuseosutaja esindaja või mõne muu kolmanda isiku poolt.
13.13 Kasutustingimuste mis tahes põhjusel lõpetamisel või lõppemisel või Kasutaja nõudmisel lõpetab Teenuseosutaja viivitamatult Isikuandmete töötlemise ja tagastab kõik sellised Isikuandmed otsekohe Kasutajale või hävitab need vastavalt juhisele, mille Kasutaja võib antud ajal Teenuseosutajale edastada. Need andmetöötlusnõuetele vastavalt teostatud kohustused jäävad jõusse vaatamata käesolevate Kasutustingimuste lõpetamisele või aegumisele.

14 Kohaldatav õiguste ja vaidluste lahendamine

14.1 Käesolevaid kasutustingimusi reguleerivad Eesti seadused.
14.2 Kõik kaebused tuleb kõigepealt registreerida Teenuseosutaja klienditoes, kasutades ülaltoodud e-posti aadressi. Kasutaja peaks kõigepealt pöörduma Teenuseosutaja poole, et jõuda heatahtliku lahenduseni.
14.3 Kõik vaidlused lahendatakse Eesti seaduste kohaselt Eesti kohtus, kellel on ainupädevus, välja arvatud juhul, kui seaduses on ette nähtud vastupidine säte.
14.4 Veebipood ja selle Kasutustingimused on ette nähtud kasutamiseks Eestis. Ehkki Teenuseosutaja kaalub meeleldi taotlusi ka teistest riikidest pärit olevate Toodete osas, ei anna Teenuseosutaja otsest ega kaudset garantiid selle kohta, et Veebipoe kasutamine või mistahes muudest riikidest pärit veebipoe kaudu tellimuste esitamine on kooskõlas teistes riikides kehtivate seaduste või määrustega.

Kinnitatud 13.04.2022

Alustage Liveat Greeni kasutamist!

Liveat Green on eluviis, millega on lihtne kaasa minna

© Liveat Eesti OÜ 2022